5 نکته برای کارکرد دوربین های امنیتی در زمستان

هوای سرد می‌تواند سیستم نظارت تصویری شما را خراب کند، اما اطمینان از اینکه دوربین‌های شما می‌توانند در زمستان سالم بمانند گاهی اوقات مشکل است. آن هم زمانی که دمای زیر صفر عملکرد آنها را مختل کرده باشد. در این مقاله یک چک لیست مفید از راه‌حل های امنیتی در سردترین ماه‌های سال وجود دارد. […]